Státní zkoušky PEK

20.6.2016

Hana Kortusová

Poslední státní zkoušky z psaní na klávesnici se na naší škole konaly na jaře r. 2011. Pak je MŠMT na základě právní analýzy pozastavilo a čekalo se až do letošního jara, kdy byly zkoušky nově vymezeny zákonem.

Obnovená zkouška u nás proběhla v pondělí 13. června t. r. pod vedením zkušební komisařky Ing. Dany Frnochové. Přihlásilo se k ní 12 uchazečů, z toho 7 letošních maturantů a 5 studentek třetích ročníků.

 

Zkouška se skládá z opisu předloženého textu (rychlost nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 %) a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností (obchodního dopisu a tabulky) podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky. 

Věříme, že naši studenti i absolventi vykonali státní zkoušky úspěšně a do svého profesního života vstoupí s dalším cenným dokumentem, který prokazuje jejich mimořádné dovednosti získané v průběhu studia na naší škole. Zaměstnavatelé vědí, že toto vysvědčení je pro ně zárukou kvality uchazeče.