Slavnostní zahájení školního roku 2020/21

24.8.2020

Pavel Sekyrka

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční v úterý 1. září v 8:00 na nádvoří školy, v případě nepříznivého počasí v aule.

Seznam tříd budoucích prvních ročníků a jejich třídní učitele zveřejní ředitel školy během zahájení.

Hygienická pravidla

Nošení roušek v budově a mimo budovu školy podle aktuálního nařízení Vlády České republiky není povinné, zároveň není zakázané.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

U vchodů do budovy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobkách s dávkovačem.

Po vstupu do třídy doporučujeme omýt ruce teplou vodou za použití mýdla, ev. dezinfekce

Veškeré doporučující informace MŠMT k hygienickým pravidlům zpřesní po zahájení kmenoví třídní učitelé ve třídách.

Zváni na slavnostní zahájení jsou v případě zájmu i rodiče či bývalí absolventi

Těší se na Vás

ředitel Pavel Sekyrka, pedagogický sbor a provozní zaměstnanci Obchodní akademie a Jazykové školy Písek

Snímky ze slavnostního zahájení minulého školního roku. (Doufeme, že letos nám bude počasí více přát.)