S podnikatelským projektem na Azorských ostrovech

27.5.2020

Daniela Fořtová

S podnikatelským projektem DYET Erasmus+ jsme ve dnech 1. – 7. 3. 2020 navštívili Azorské ostrovy.  Tohoto setkání se účastnili studenti ze tří zemí a to Azorských ostrovů, Kypru a České republiky. Bohužel studenti z Itálie a Polska se kvůli počínající coronavirové pandemii neúčastnili.

Mezinárodní projekt  je zaměřen na podnikání a to je našim studentům velmi blízké.

Studenti bydleli v rodinách, poznali místní zvyky i azorskou kuchyni.

Program byl bohatý, naučný i poznávací.

Účastnili jsme se mnoha odborných workshopů, do kterých se všichni aktivně a s nadšením zapojili.

Každý stát měl připravenou prezentaci, kde studenti popsali,  jak je náročné zavádění nových výrobků na trh.  Je důležitý nejen samotný produkt, ale i dobrá znalost trhu, budoucích zákazníků, zaváděcí  cena, propagace a distribuce.

Studenti  navštívili rodinou farmu, kde se dozvěděli, jak náročné je začít s podnikáním a toto podnikání udržet.

Byli jsme nadšeni z přírodních krás ostrova Terceira, který dostal jméno podle toho, že byl objeven jako třetí z tohoto souostroví, které tvoří 9 ostrovů.

Ostrov je sopečného původu.

Navštívili jsme malebné městečko Angra do Heroísimo, které je zapsáno do Světového dědictví  UNESCO.

Pluli jsme po moři a viděli delfíny a kosatku - to byl nepopsatelný zážitek.

Příroda Azorských ostrovů je nádherná, lidé jsou velice příjemní, doufáme, že se tam někdy vrátíme!

Anežka Housarová, Markéta Lauerová a Kateřina Kučerová studentky 2. ročníku