Roušky od 17.9.2020

16.9.2020

Pavel Sekyrka

Roušky jsou z rozhodnutí vedení školy povinné i ve výuce již od čtvrtka 17.9. 2020.

Mnoho sil a pevné zdraví všem!

Pavel Sekyrka