První školní den

2.9.2020

Pavel Sekyrka

První školní den jsme zahájili na nádvoří školy a byli jsme rádi hned ze dvou skutečností. Nepršelo a zahájili jsme, což letos nebylo pro všechny školy díky pandemii samozřejmostí. Z hostů letos zavítal po čtyřech letech na první školní den poslanec České republiky Ing. Jan Bartošek. Jeho návštěva byla spojena s prohlídkou dokončené půdní vestavby a nádvoří, dvě poslední velké akce, které byly financovány opět převážně z prostředků zřizovatele. Dalším důvodem návštěvy bylo plánované jednání ohledně nových projektů školy a s tím související možná spolupráce s institucemi na regionální a celostátní úrovni. Pan poslanec studenty srdečně pozdravil a na poznámku ředitele školy, proč si vybral pro první školní den opět naši školu, dodal, že „dobří holubi se vracejí“ a kromě toho, že je rád na jedné z nejlepších škol, které navštívil. Ředitel k vysvětlení neměl výhrad. V přání studentům zdůraznil odkaz našeho prvního prezidenta Tomáše Garigue Masaryka. Po úvodních organizačních informacích se studenti v pokoji rozešli do budovy, aby se mohli seznámit s dokončenou investiční akcí a sice II. etapou rekonstrukce 2. patra. V jejím rámci došlo k výměně dveří, osvětlení, vybourání příček a instalace okna, výmalbě a dodání designových prvků. Druhé patro dnes designově kopíruje půdní vestavbu. První den se vydařil skvěle, zase jsme se shledali našimi studenty a do krásných prostor se po půl roce vrátil naplno život.