Přechod na distanční model výuky

10.10.2020

Pavel Sekyrka

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů v budově školy. Přechází se na distanční model výuky.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je stanoveno volno. V těchto dnech neprobíhá distanční výuka.

Pokud nebude vládou stanoveno jinak, pokračujeme v prezenční výuce (budova školy) od pondělí 2. listopadu.

 

Všem našim milým žákům, rodičům, kolegyním, kolegům a zaměstnancům školy pevné zdraví a mnoho sil

Na viděnou se těší

Pavel Sekyrka