O drogách trochu jinak

5.3.2020

Pavel Sekyrka

Dne 27. března navštívil naši školu poslanec Parlamentu České republiky, pan Ing. Jan Bartošek. Při své návštěvě Písku si prohlédl výsledek tříleté výstavby školy, u jejíhož zrodu pan poslanec coby podporovatel také stál. Na přání vedení školy uskutečnil besedu se studenty, tentokráte 1. a 2. ročníků, téma jeho výstupu bylo opět drogová závislost. Zde zopakoval svou tematicky a didakticky výborně vystavěnou přednášku  pro minulé ročníky obchodní akademie. Obsah přednášky měl opět výrazný přesah právě díky zkušenosti přednášejícího z doby, kdy sám pracoval jako terapeut drogově závislých. Ředitel školy poděkoval na konci akce nejen za výkon přednášejícího, ale i studentům, kteří svými opakovanými fundovanými dotazy a poznatky vnesli do průběhu akce další rozměr.