návštěva pedagogů na OA

3.8.2020

Pavel Sekyrka

Ve čtvrtek 30. 7. 2020 poctilo naši školu 23 pedagogů z různých škol celé České republiky. Skupinu vedl ředitel Prácheňského muzea v Písku, PhDr. Jiří Prášek s manželkou Mgr. Ludmilou Práškovou, pedagožkou na místní Základní škole Jana Husa, kteří každoročně připravují v našem regionu pro pedagogy z celé republiky bohatý kulturní program. Prohlídku školy vedl emeritní zástupce, Ing. Josef Kostohryz s paní hospodářkou Holubářovou. Celá akce se vydařila a budeme se těšit na příští turnus.