Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje

2.10.2020

Pavel Sekyrka

Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje s účinností ode dne 5. října 2020

Mimořádné opatření.pdf