Fiktivní konkurz

23.1.2020

Jaroslav Fořt

V prosinci 2019 a lednu 2020 proběhl 12. ročník fiktivního konkurzu na OA Písek.

Tradičně se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku, z nichž ti nejlepší absolvovali v pondělí

20. ledna přijímací pohovor před komisí odborníků z praxe. V té letos pracovali pod vedením Ing. Vladimíra Homoly z ČSAD Autobusy České Budějovice, Mgr. Renáta Nejedlá

z Faurecie, JUDr. Jiří Brožák z Úřadu práce a Ing. Markéta Adamová z JČU. Obchodní akademii zastupovali ředitel Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. a Ing. Jaroslav Fořt.

Komise speciálně ocenila tři studentky, jejichž odměnou bude Den strávený s manažerem ČSAD Autobusy. Jsou to: Michaela Nohová, Tomáš Pistulka a Natálie Zelenková.