Ekonomický tým junior 2019 – Krajské kolo

10.10.2019

Eva Kopřivová

Ve čtvrtek 3. října 2019 se na naší škole uskutečnil v pořadí již 7. ročník krajského kola soutěže EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2019, kterého se letos zúčastnilo 10 týmů z pěti obchodních akademií - OA Blatná,  OA České Budějovice, OA Kaplice, OA Tábor a OA  Písek. Všechny týmy byly tříčlenné a tvořili je studenti 4. ročníků. Na slavnostním zahájení v  aule naší školy přivítal ředitel školy Mgr. Sekyrka Pavel, ThDr. účastníky soutěže s pedagogickými doprovody. Po úvodní zdravici začala v 8:30 samotná soutěž, která se skládala z 75minutového testu v elektronické podobě z odborných znalostí z ekonomiky, účetnictví a informačních technologií. Celkem bylo 75 otázek. Současně probíhala další část a to desetiminutová prezentace na téma „Do čeho byste mi poradili v dnešní nejisté době investovat“. Téma bylo tajné a bylo vylosováno ze 4 návrhů pedagogických doprovodů soutěžících studentů. Odborná porota byla čtyřčlenná a skládala se z řad hostů pedagogů a jednoho pedagoga z naší školy. Vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení proběhlo opět v aule. Nejlepším ekonomickým týmem s celkovým počtem bodů 89,56 se stal tým ve složení František Ciegelbauer, Vojta Filip a Michal Golas z Obchodní akademie v Českých Budějovicích.  Druhé místo s celkovým počtem bodů 89,01 obsadil tým z OA Písek ve složení Julie Reiserová, Jan Obranec a František Urych a na třetím místě se umístil opět tým z ČB ve složení Lucie Koblihová, Jan Mikeš a Monika Poláková. Uvedené týmy obdržely krásné dorty a věcné ceny. Našim studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci. Tato soutěž je krásným příkladem, jak je důležité pro studenty získávat zkušenosti pro jejich další karierní růst a jak je někdy těžké skloubit teoretické znalosti, praktické dovednosti a týmovou spolupráci. Všem soutěžícím gratulujeme, byli skvělí.