Zahájení školního roku

5.9.2019

Pavel Sekyrka

První školní den jsme zahájili obzvláště slavnostně. V souvislosti s dokončením investiční akce týkající se výměny kanalizace a realizace nádvoří nás svou návštěvou poctili hejtmanka Jihočeského kraje. Mgr. Ivana Stráská a filmový a televizní režisér Hynek Bočan. Ačkoliv počasí nebylo ideální, jelikož lehce pršelo, přesto  když se po přestřižení pásky spustila za zvuku hudby fontána,  vypukla očekávaná euforie. Přítomné zaskočila paní hejtmanka tím, že dovezla dva velké dorty, ten hlavní byl dokonalou zmenšeninou nádvoří s fontánou. Jelikož pršelo, dort byl rozkrojen až v ředitelně a poté školníci objížděli se servírovacím vozíkem všechny třídy a krájeli žákyním a žákům skvělý dort. Významnou návštěvou byl při akci dále režisér Hynek Bočan, autor jedné z nejslavnějších pohádek české kinematografie (S čerty nejsou žerty), který dlouhodobě činnost školy sleduje. Hosté si v doprovodu médií prohlédli nové prostory školy  a popřáli vedení a studentům šťastný školní rok a mnoho úspěchů v další práci na poli vzdělávání. Slavnostním otevřením nádvoří za částku byla dokončena tři a půl roku trvající rekonstrukce objektu, v jejímž rámci vznikla půdní vestavba, byla rekonstruována školní jídelna, arboretum a nádvoří v částce 88 Mil. Kč.  Z této částky kraj zafinancoval stavební zásahy v objemu 80 mil. Kč.