ÚSPĚCH STUDENTEK OA NA ÚČETNÍ SOUTĚŽI MÁ DÁTI-DAL Z ŘÍŠE SNŮ!

1.2.2019

Pavel Sekyrka

V konkurenci 98 nejlepších středoškolských účtařů z celé ČR zvítězila naše Zuzana Dovalová a na skvělém 10. místě se umístila Veronika Levá. Na základě součtu bodů obou reprezentantek naše škola zvítězila, obsadila tedy 1. místo ze 46 zúčastněných škol. Třináctka v podobě 13. ročníku prestižní soutěže v účetnictví MÁ DÁTI-DAL rozhodně nepřinesla našim studentkám smůlu. Jedná se o největší soutěž v účetnictví v České republice, kterou pořádala 28. a 29. ledna 2019 Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě.

Obě naše studentky splnily podmínky pro získání certifikátu z účetnictví.

Úspěch studentek korunoval naše skvělé výsledky v minulých ročnících soutěže, kdy se v TOP 10 umístili: Tomáš Volf na 8. místě v r. 2015, Veronika Koláříková na 2. místě v r. 2016 a Petra Veselá na 7. místě v r. 2017. Naše škola obsadila 4. místo v letech 2015 a 2016.

Účetní soutěž je náročná. První den studenti 4 hodiny účtovali v rámci certifikační části příklady z jednotlivých oblastí účetnictví (max. 100 bodů), druhý den soutěže byl 90 minutový elektronický test, který obsahoval 100 znalostních otázek (max. 50 bodů), a to:

a)      Otázky, které obsahovaly čtyři varianty možných odpovědí, ze kterých byla vždy alespoň jedna odpověď správná, ale správných odpovědí mohlo být i více – za každou otázku mohl student získat max. 0,6 bodu (při chybném označení odpovědi se naopak poměrná část bodu odečítala).

b)     Otázky, u kterých studenti hodnotili pravdivost tvrzení pouze odpověďmi ANO/NE. Za správnou odpověď získali 0,25 bodu, za chybnou odpověď naopak opět záporné hodnocení, tj. -0,25 bodu. Proto pokud si nebyli jistí svou odpovědí, museli zvážit, zda je vhodnější riskovat chybnou odpověď anebo raději na příslušnou otázku vůbec neodpovídat.

Kompletní výsledkové listiny ze soutěže jsou na stránkách: http://mdd.svse.cz/vysledky a http://mdd.svse.cz/vysledky-skoly. Fotogalerie ze soutěže je na stránce: http://mdd.svse.cz/fotogalerie

Ke skvělému výkonu oběma našim studentkám srdečně blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. Poděkování patří také všem pedagogům, kteří děvčata na soutěž připravovali.

Zapsala: Věra Prokopová