Státní zkoušky z psaní na klávesnici

27.6.2019

Hana Kortusová

V pátek 7. června 2019 se na naší škole pod vedením zkušební komisařky Ing. Dany Frnochové konaly Státní zkoušky z psaní na klávesnici. Ke zkoušce se přihlásilo 8 studentů ze třetích ročníků a 1 uchazečka z praxe.

Státní zkouška se skládá z desetiminutového opisu neznámého textu (minimální hranice je 200 čistých úhozů/min. a maximální procento chyb je 0,50), z vypracování obchodního dopisu na předtisk a tabulky. Veškeré práce jsou podrobeny třem revizím, k úspěšnému zvládnutí státní zkoušky musí být všechny části hodnoceny přinejmenším známkou „dobře“.

Těší nás, že i při letošním skládání státní zkoušky byli všichni uchazeči úspěšní. Vysvědčení o státní zkoušce, vydané Národním ústavem vzdělávání v Praze, předal úspěšným studentům ředitel školy Mgr. P. Sekyrka, Th.D., ještě před odchodem studentů na prázdniny.

Všem uchazečům gratulujeme a věříme, že dovednost psaní na klávesnici i znalost úpravy písemností uplatní v osobním i profesním životě.