S podnikatelským projektem D. Y. E. T. Erasmus+ na Kypru!

27.3.2019

Jaroslav Fořt

Ve dnech 11. – 16. 3. 2019 se 4 studentky ze třídy 3. B zúčastnily mezinárodního pobytu v Larnace na Kypru. Projektu, který je zaměřen na podnikání, se účastní Česká republika, Kypr, Itálie, Polsko a Azorské ostrovy.

Studenti si mohli vyzkoušet jak náročné je sepsat podnikatelský záměr, jak důležitý je název firmy či logo. Pracovali v týmech a vše pak museli prezentovat v anglickém jazyce. Navštívili jsme rodinný mlýn Hadjigiorkis, kde pracuje již třetí generace. Generální ředitel nám prozradil marketingové cíle a tajemství jejich úspěchu. Studentky bydlely v rodinách, poznaly místní zvyky i kyperskou kuchyni. Program byl bohatý, naučný i poznávací.

Všechny nové zkušenosti a poznatky studentky Adéla Ratajová, Eva Roušalová, Simona Schuldesová a Šárka Piklová využijí příští rok v nepovinném předmětu při vedení své studentské (reálné) JA Firmy.