Ohlédnutí za Vánocemi 2018

14.1.2019

Pavel Sekyrka

I v letošním roce jsme slavili Vánoce velkolepým způsobem. Stalo se již tradicí, že první ročníky připraví adventní věnec a ozdobí vánoční strom. Dvacátého prvního prosince se celá škola vydala do chrámu Narození Panny Marie. Studenti pod vedením kolegyně Marty Frišmanové připravili vánoční koncert – hudbu, zpěv a recitaci . Zážitek to byl úžasný, každý rok se vánoční akademie účastní kromě celé školy i bývali studenti školy a rodiče studentů- Poté jsme šli na farní dvůr, kde už na nás čekaly paní Brousilová, paní Holubářová a dále emeritní zástupce Ing. Kostohryz s várnicemi horkého nealkoholického punče. Posilněni punčem, dobrým slovem a přáními jsme se všichni v pokoji rozešli domů. Velký dík za krásnou vánoční atmosféru patří paní Martě Frišmanové a všem studentům - celému jejímu souboru, dále pracovnicím sekretariátu a  Josefu Kostohryzovi, kteří punč pro celou školu ve školní jídelně uvařili. Nemalý dík patří vikáři Římskokatolické farnosti Písek panu Janu Doležalovi, který nám zpřístupnil chrámový prostor a dvůr fary a panu Aloisi Němcovi, kostelníkovi, který připravil zázemí kostela,  farního dvora a vytvořil pro nás krásnou fotodokumentaci na památku a do archivace