O Den otevřených dveří byl zájem

27.1.2019

Pavel Sekyrka

Sobotní Den otevřených dveří na Obchodní akademii a Jazykové škole Písek využili nejen zájemci o studium, ale i ostatní, kteří chtěli vidět první exponáty ze vznikajícího muzea administrativy. Před několika týdny škola uveřejnila inzerát se zájmem o odprodej či darování psacího strojů. Ředitel školy byl záhy zaskočen velkým zájmem veřejnosti, kromě toho se škole sešly nejrůznější světové značky a typově velmi zajímavé stroje. Mezi exponáty je možné nalézt např. Remington z U.S.A. cca z roku 1920, světle modrý designově nadčasový československý cestovní Consul z padesátých let 20. století či přes 200 kg vážící sto let staré nůžky na tiskoviny, licenční výrobek firmy Beckert. Nůžky sloužily svému účelu naposledy v závodě Jitex Písek.

Z původního inventáře školy se starých strojů zachovalo minimum, v šedesátých letech se vyhazovaly do sběru, stejně jako je tomu dnes v případě recyklace porevolučních počítačů – tyto kusy ve své době s nástupem modernizace ztratily ze dne na den svou hodnotu. Sama skutečnost, že škola stroje vlastnila, mohla rozhodnout v minulosti i o jejím osudu. Například když byly v lednu 1942 rozhozeny na nádraží v Ražicích protihitlerovské letáky, Gestapo usoudilo, že letáky byly psány právě na psacích strojích tehdejší obchodní školy. Řediteli  byla dána lhůta 14 dnů na zjištění pisatelů, jinak měly být proti škole zahájeny represe. Pedagogický sbor tehdy vybral mezi sebou potřebnou částku a vyžádal si posudek soudního znalce Flanderky z Prahy, který prokázal, že letáky na školních psacích strojích napsány nebyly. Přestože se konkrétní profesoři v pozdějších měsících stali v souvislosti s jinými kauzami oběťmi nacistického běsnění, tentokrát se podařilo vedení školy a pedagogům ochránit studenty i zaměstnance před plošným zatýkáním a jistou cestou do koncentračních táborů. Ti samí učitelé na konci války, když byla budova školy přeměněna v budovu německých uprchlíků, ukryli psací stroje u sebe doma či je zapůjčili píseckým podnikům. Zřejmě ještě měsíce po válce, když tito profesoři už zase procházeli kolem studentů klapajících do klávesnic strojů, běžel jim při vzpomínce na roli psacích strojů školy v roce 1942 mráz po zádech. Na závěr je třeba napsat, že zájem školy o psací a účtovací stroje dále trvá.