Erasmus KA 229 Ekonomický projekt D.Y.E.T.

3.2.2019

Alena Kopecká

Ve dnech 20. - 26. ledna se konalo první setkání účastníků erasmového projektu zaměřeného na rozvoj podnikatelského talentu mladých lidí. Mobilita probíhala na střední škole v Catanii (Sicilie). Pro všechny účastníky byl připraven bohatý a pestrý program, včetně návštěvy Ekonomické university, firmy MOAK, která vyniká úspěšným marketingem, a dalších zajímavých míst (Taormina, Syrakusy).

Ve škole byly připraveny workshopy zaměřené na prosazení se na trhu práce, pracovní pohovory a správné vytvoření CV.

5 studentek Obchodní akademie a 2 pedagogické osoby byly ubytovány v hotelu a všechny výdaje byly hrazeny z úspěšného projektu.

Pobyt byl velmi přínosný z ekonomického i jazykového hlediska a studentky se seznámily s kulturou, historií a tradicemi Sicilie.