Den EPM na Obchodní akademii v Písku

3.10.2019

Zuzana Dovínová

Před rokem oslavil EPM 20 let své existence a působení na poli mimoškolního vzdělávání a rozvoje mladých lidí napříč celou Evropou a minulý týden u nás na škole proběhl právě tento Den EPM. Studenti strakonického gymnázia v čele s prezidentem Dne –

Martinem Šustrem, Adamem Palivcem, Emmou Körnerovou - se ujali našich studentů a společně s nimi vytvořili tři výbory, které se věnovaly celospolečenským tématům:

COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE (CLIM)

COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS (DROI)

COMMITTEE ON ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND FOOD SAFETY (ENVI)

Na začátku jednání se jednotliví členové výboru prostřednictvím kontaktních her seznámili /v jednom výboru byli zástupci prvních – čtvrtých ročníků/, následovalo zpracování tématu. Studenti dostali ke každému tématu 4 body, které společně rozebrali, okomentovali a snažili se najít co možná nejvíce řešení. Poté byly celou skupinou nápady zhodnoceny a vybrány ty nejlepší. Na závěr proběhla prezentace všech výborů.

 Ráno si možná studenti neuměli představit, jak takové zasedání vypadá, odpoledne již měli jasno. Tato zkušenost pro ně byla přínosná, studenti museli prokázat schopnost domluvit se v cizím jazyce, schopnost argumentovat a pracovat v týmu, museli být právoplatným členem, důležitá byla i schopnost nejen prosadit svůj názor, ale zároveň respektovat názor ostatních.  Pan prezident – Martin Šustr – naše studenty velmi chválil, jak sám řekl, studenti se nebáli říci svůj názor, byli schopni diskutovat v anglickém jazyce a bylo vidět, že se zajímají o celospolečenské problémy. Celá akce proběhla v přátelské atmosféře a určitě si Den EPM na naší škole ještě zopakujeme.