AKTUALITY

Beseda se studenty 2. ročníků na téma – ENERGIE

 10.12.2018

Protože jsme v minulých letech navázali spolupráci s katedrou jaderných reaktorů, FJFI ČVUT v Praze, i letos k nám na besedu přijel jeden z vědeckých pracovníků katedry. Letos to byl pan Ing. Pavel Suk a besedoval se…

Ekonomický tým 2018 – krajské kolo Písek

 7.12.2018

Naše škola i letos, a to již popáté, pořádala krajské kolo Ekonomický tým. Pátý ročník proběhl na naší škole dne 2. 10. 2018 a zúčastnilo se ho sedm týmů ze čtyř obchodních akademií Jihočeského kraje. Konkrétně přijeli soutěžit studenti z OA…

Návštěva SENÁTU ČR

 7.12.2018

Každoročně se vydáváme v rámci předmětu ZSV se studenty 4. ročníků do Prahy na návštěvu Parlamentu ČR. Tentokrát jsme zvolili jako místo návštěvy horní komoru Parlamentu - Senát ČR. Pro organizované školní skupiny nabízí Senát celoročně…

Podzimní kolo soutěže Euroscola

 5.12.2018

Již tradičně se studenti naší školy, tentokrát celá třída 3.A, zúčastnili podzimního kola soutěže Euroscola. Tématem letošní soutěže byly evropské volby 2019. Cílem bylo vytvořit krátký videoklip "Tentokrát budu volit!" a umístit ho na Instagram. V…

Vysokoškolákem NANEČISTO

 26.11.2018

Dne 22. listopadu 2018 navštívily čtvrté ročníky Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity. Velmi nás zaujal moderní univerzitní kampus. Navštívili jsme knihovnu, poobědvali v menze a aktivně se zúčastnili dvou ekonomických her. Ekonomická fakulta…

inzerát

 20.11.2018

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek zřizuje v nových prostorách školy malé muzeum administrativy. Pokud někdo vlastní  psací stroj, počítačku, sešívačku, stará razítka a další  a je ochoten je škole odprodat či darovat, prosím…

Beseda s Tomášem Zdechovským

 20.11.2018

Dne 16. 11. 2018 se na Obchodní Akademii s právem státní jazykové zkoušky v Písku uskutečnila beseda s Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomášem Zdechovským, europoslancem. Probírala se zde taková témata jako postavení České republiky v …

Z prvního letošního veletrhu jsme přivezli 1. místo

 19.11.2018

V letošním školním roce pracuje ve fiktivních firmách 22 zaměstnanců (studentů z 2. A a 2. B). Ve čtvrtek 15. listopadu jsme všichni prezentovali své firmy na veletrhu v Příbrami. V nabité konkurenci firem z celé republiky…

Oslava 100. výročí založení Československé republiky

 5.11.2018

Do oslav kulatého výročí vzniku Československa se zapojila také naše škola. Protože 28. říjen připadl na dobu podzimních prázdnin, sešli jsme hned po nich ve studentském klubu.   Uvítala nás dobová hudba a skupina studentů, kteří si připravili…

Workshop ředitelů reálných firem v Praze

 5.11.2018

I v tomto školním roce fungují na naší škole reálné studentské firmy. Dne 31.10. jsme měly tu možnost se zúčastnit Workshopu ředitelů JA studentských firem v Praze, který byl zaměřen na získání informací o marketingu začínající firmy,…