OA buduje na nádvoří pro obě školy kašnu a amfiteátr

24.1.2019

Pavel Sekyrka

Obchodní akademie Písek minulý rok předložila zřizovateli návrh na výměnu staré kanalizace a vodovodu v nádvoří školy. Součástí výměny má být i realizace nádvoří, která zahrnuje prostor pro letní stravování jídelny na vyvýšené terase s kašnou a vřídly, vestavěný amfiteátr pro divadlo, kapelu, výuku v exteriéru nebo relaxaci a dále travnatý porost s výsadbou pro relaxaci studentů. Celková akce vyjde na 7 846 953 Kč s DPH, přičemž 6 500 000 uvolnil škole Jihočeský kraj jako zřizovatel, 1 361 868 Kč dá obchodní akademie z vlastních prostředků. Realizace začíná ještě v lednu. Autorem záměru je obchodní akademie a autorem projektu je opět ateliér Heritas, který projektoval půdní vestavbu, jídelnu, obnovu interiéru vstupu školy a arboretum. Architektonicky a technicky nádvoří navazuje na uskutečněné arboretum, stejně jako na rekonstrukci kuchyně. Zakázku vysoutěžila strakonická firma Prima a.s. a zakázka by měla být dokončena do poloviny května, pak následuje výsadba, takže se předpokládá, že nádvoří včetně kašny s vřídly bude uvedeno do provozu ještě tento školní rok.