Mikuláš na OA

13.12.2018

Alena Kopecká

Dne 5. 12. 2018 navštívil obchodní akademii Mikuláš.

Jako každý rok navštívil společně se svými krásnými anděly a neposlušnými  čerty všechny třídy. V každé třídě si Mikuláš nechal přinést Knihu hříchů. Každý hříšník mohl vykoupit svou duši tím, že přednesl báseň či zazpíval píseň. Několik hříšníků se strachy nezmohlo vydat ani hlásku, a proto museli býti odneseni do pekla. Samozřejmě Mikuláš nezapomněl ani na ty hodné, a proto mu anděl přinesl Knihu dobrých skutků. Každý hodný student byl pochválen a dostal sladkou odměnu. Mikuláš s anděly a čerty nezapomněli ani navštívit sekretariát a též  pana ředitele či paní kuchařky a všichni byli zhodnoceni a po zásluze odměněni. Nadílku jsme si všichni velice užili a již se nemůžeme dočkat, co nám přinesou příští rok.

Vaše 3. A, 3. B