AKTUALITY

Aplikace Bolestné kameny na Google Play

 4.10.2016

S radostí oznamujeme, že aplikace Bolestné kameny byla schválena a nyní je již ke stažení v Google Play obchodu. Odkaz na stažení zde.

Třída 2. A na netradiční prohlídce Vyšehradu a v divadle

 30.9.2016

Dne 21. 9. 2016 jsme se zúčastnili netradiční interaktivní prohlídky Vyšehradu. Tématem exkurze bylo genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které byly a jsou s Vyšehradem spjaty. Vyšehrad tu…

Sportovní kurz 3. A a 3. B na Šumavě

 20.9.2016

Druhý zářijový týden strávily oba třetí ročníky na sportovním kurzu, jehož hlavní náplní byla cyklistika v okolí Lipenského jezera. Právě v jeho blízkosti se nachází rekreační středisko LT Jezero Nová Pec, které se na celých pět dní stalo…

Úspěch u státních zkoušek

 14.9.2016

Pondělí 13. června 2016 se stalo důležitým dnem pro 7 „čerstvých absolventů a 5 současných studentů naší školy. V tento den zasedli k počítačům a skládali obnovenou státní zkoušku z psaní na klávesnici. Podařilo se jim vyvrátit pověru…

Jihočeská televize o návštěvě hejtmana na naší škole

 10.9.2016

O návštěvě hejtmana Jihočeského kraje pana Jiřího Zimoly na obchodní akademii v Písku informovala Jihočeská televize v reportáži ze dne 2.9. 2016, minuta 12:38 Pořad odkaz - https://www.youtube.com/watch?v=9ZPMhMKnV4c

Zahájení školního roku za účasti 1. náměstkyně hejtmana JČ kraje a místopředsedy PS ČR

 10.9.2016

Prvního září navštívily naši školu dvě významné osobnosti politického života. Na pozvání ředitele školy přijala záštitu nad zahájením školního roku 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, paní Ivana Stráská. Ředitel Pavel Sekyrka pozval paní…

Návštěva hejtmana Jihočeského kraje na staveništi půdní vestavby

 10.9.2016

Dne 30. srpna 2016 navštívil naši školu hejtman Jihočeského kraje, pan Jiří Zimola. Účelem návštěvy byla inspekční prohlídka I. etapy půdní vestavby. Ta se se po čtyřech měsících stavby přechází do 2. stavební poloviny. Při hodinu trvající…

Novinka! Na naší škole od září bude založena reálná JA FIRMA

 10.9.2016

Studenti v rámci tohoto programu založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. Umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování firmy od jejího založení až po její likvidaci. Studenti si prakticky…

Veřejné zakázky školy

 15.7.2016

V sekci Informace -> Dokumenty publikovány veřejné zakázky malého rozsahu zadávané školou Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - Návrh údržby a úpravy zahradnických a parkových ploch OA a JŠ Písek Veřejná zakázka malého rozsahu na…

Předprázdninová sbírka pro útulek opuštěných psů a koček

 27.6.2016

Na OA proběhla předprázdninová sbírka pro útulek opuštěných psů a koček paní Gašparíkové v Dolním Záhoří a  21. 6. 2016 předaly studentky 3. B paní Gašparíkové finanční dar od studentů OA Písek ve výši 5.900,- Kč na úhradu veterinárních…