AKTUALITY

Mikuláš na obchodní akademii

 7.12.2016

I v letošním roce poctil obchodní akademii svou tradiční návštěvou svatý Mikuláš, který v průběhu pondělního vyučování obcházel jednotlivé třídy. A zatímco dobré skutky ocenil ve spolupráci se svým nebeským doprovodem sám, k …

Vánoce Andrey Kerestešové - beseda

 7.12.2016

„Kultura je to, co způsobilo, že člověk je něčím víc než náhodnou hříčkou přírody“, řekl André Malraux. Proto našimi hosty na Obchodní akademii Písek nejsou pouze osoby ze sféry ekonomické či politické, ale také kulturní. V pátek 2. prosince…

Adventní věnec 2016

 5.12.2016

Naše třída, 1.B dostala za úkol jednu z tradic naší nové školy, a to vyrobit adventní věnec. Celý týden jsme se pokoušeli o stvoření něčeho originálního. Nápadů bylo mnoho, vyhrát však mohl jen ten nejlepší. Po půlce týdne jsme konečně rozhodli a…

Dokument o projektu Bolestné kameny natočen ruským režisérem

 16.11.2016

Účastníci projektu Bolestné kameny byli osloveni ruským studentem režie a požádáni o spolupráci na natáčení dokumentu. Natáčení proběhlo v měsící říjnu a listopadu 2015. Výsledkem je film, který byl prezentován jako semestrální práce na Filmové…

Reálná firma poprvé v akci

 15.11.2016

FCQ Company (naše reálná firma v projektu JA Firma) už naplno rozjela prodej svých výrobků. Naše  kalendáře jste si mohli zakoupit na třídních schůzkách i na dni otevřených dveří. Byli jsme úspěšní a kalendáře se velmi líbily. Tak…

Fiktivní firmy na veletrhu v Příbrami

 15.11.2016

V letošním roce působí na škole kromě již zavedené firmy Progress i nová firma Progress life. Obě mají po dvou divizích. Všechny 4 divize se výborně prezentovaly na našem prvním veletrhu v Příbrami 10. listopadu 2016. Jsou to: …

Stříbrná medaile ze soutěže v účetnictví!

 19.10.2016

Na krajské soutěži v účetnictví ÚČETNÍ DERBY, kterou pořádala 18. 10. 2016 OA v Českých Budějovicích se Kateřina Skaláková (3. B) umístila na druhém místě a Nela Klímová (3. A) na devátém místě. Blahopřejeme!

Terezín - seminář

 17.10.2016

Ve dnech 14. – 16. září 2016 jsme se společně se Střední zemědělskou školou Písek a Gymnáziem Vodňany zúčastnili třídenního semináře v Terezíně, a to pod vedením Mgr. Martina Chovance a Mgr. Radka Hrdličky. Očekával nás tu…

Workshop pro prezidenty studentských JA firem

 16.10.2016

Ve středu 12. října 2016 jsme se zúčastnili akce s názvem Manažerský trénink prezidentů JA Czech. Společně se studenty středních škol z celé ČR jsme se učili, jak s největší úspěšností zvládnout roli prezidenta firmy. Díky Denise Dědičové,…

Erasmus+ Here comes the Sun

 6.10.2016

V březnu 2016 naše škola podala žádost o udělení grantu na mezinárodní projekt Erasmus + Klíčová akce 2 pro střední školy financovaný penězi EU Tento projekt je dvouletý, 2016 – 2018, je v angličtině a našimi partnery v daném…