Veletrh studentských firem v Praze

20.4.2017

Jaroslav Fořt

Ve středu 5. 4. 2017 se v Praze v Galerii Harfa uskutečnil veletrh studentských reálných firem. Na něm se úspěšně prezentovala i naše firma FCQ Company, která se zabývá výrobou a prodejem kalendářů.

Potřebovaly jsme velkou míru kuráže a osobního nasazení, kterou jsme pozitivně zúročily při veřejné prezentaci firmy i při prodeji. Náš prodejní stánek byl zajímavě upraven a poutal pozornost veřejnosti. Všechny jsme kvalifikovaně odpovídaly na dotazy kupujících a využily marketingových znalostí při prodeji výrobků. Veletrh byl pro nás velkým přínosem a každá si z něho odnese cenné zkušenosti, inspiraci a motivaci pro další aktivity.

Akce se velmi vydařila a my odjížděly z Prahy unavené, ale spokojené!

Zuzana Dovalová, Nela Horažďovská, Klára Endlicherová, Monika Machková, Lucie Růžičková a Barbora Svobodová

studentky 2. A.