Vánoční sbírka pro psí útulek Sírius

4.1.2018

Jaroslav Fořt

Jako každý rok i letos jsme před vánocemi zorganizovali sbírku pro psí útulek Sírius v Záhoří u Písku. Letos se naší tradiční akce ujala reálná studentská firma Srdcem pro zvířata, která pracuje ve složení Sabina Kyrianová, Hana Kunešová, Tereza Kadlecová, Hafid Satynek, Pavel Hašek a Miroslav Brčák (všichni ze 3. A). Náplní jejich činnosti je podpora zmíněného útulku z výnosů získaných prodejem vlastnoručně vyráběných kalendářů. Sbírka byla velmi úspěšná. Studenti OA přispěli částkou 3 000 Kč. Ta bude použita na veterinární účely. Nejvíce přispěla 3. B (725 Kč).

Děkujeme.