Tradiční Vánoce na OA

8.1.2018

Jaroslav Fořt

I v letošním roce jsme slavili Vánoce velkolepým způsobem. Stalo se již tradicí, že první ročníky připraví adventní věnec a ozdobí vánoční strom. Dvacátého druhého prosince se celá škola vydala do chrámu Narození Panny Marie. Studenti pod vedením paní Frišmanové připravili vánoční koncert – hudbu, zpěv a recitaci . Zážitek to byl úžasný. Poté jsme šli na farní dvůr, kde už na nás čekaly paní Brousilová a paní Holubářová s várnicemi horkého nealkoholického punče. Posilněni punčem, dobrým slovem a přáními jsme se všichni v pokoji rozešli domů. Velký dík za krásnou vánoční atmosféru patří paní Martě Frišmanové a celému jejímu souboru, dále pracovnicím sekretariátu a panu zástupci Josefu Kostohryzovi, kteří punč pro celou školu ve školní jídelně uvařili. Že byl skvělý, dokazují i hojné žádosti zástupců veřejnosti o recept. Nemalý dík patří vikáři Římskokatolické farnosti Písek panu Janu Doležalovi, který nám zpřístupnil chrámový prostor a dvůr fary a panu Aloisi Němcovi, kostelníkovi, který připravil zázemí kostela a farního dvora. Poděkování patří též Sabině Kyrianové a Tereze Kadlecové, které pořídily  krásnou fotodokumentaci.