Projekt Rozhoduj o Evropě 2017 - celostátní kolo

12.10.2017

Eva Kopřivová

Ve dnech 18. – 22. 9. 2017 proběhlo v brněnském hotelu Continental modelové zasedání institucí Evropské unie. Za naší školu se tohoto zasedání zúčastnil Filip Landík z 3. B. Bohatý program, který pro takřka 70 středoškoláků z celé České republiky a Slovenska organizátoři připravili, odstartovala v 17 hodin panelová diskuze. Ta proběhla za účasti Jana Vituly (náměstek hejtmana Jihomoravského kraje); Petra Hladíka (první náměstek primátora města Brna); Michala Doležela (radní městské části Brno-střed); Igora Blahušiaka (Odbor komunikace o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR) a Lenky Korábkové (Česká rada dětí a mládeže), a také Libora Roučka (bývalý místopředseda Evropského parlamentu. Ve zbývající části týdne studenti simulovali jednání Rady Evropské unie a Evropského parlamentu, kdy debatovali o přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a o vytvoření Evropské pohraniční stráže. Stejně tak se ale během diskusí s europoslanci (na akci se představila ještě Olga Sehnalová, Ivan Štefanec a Jiří Pospíšil) a dalšími hosty vrátili i k výstupům regionálních seminářů, kterých proběhlo v letošním roce 22 ve všech českých a slovenských krajích. Regionálních seminářů se zúčastnilo 75 osob s rozhodovací pravomocí, přes 650 studentů a jejich součástí byl kromě seznámení se s fungováním Evropské unie i strukturovaný dialog s mládeží. V jeho rámci studenti diskutovali nejenom o regionálních problémech, ale i o tom, co studenti vnímají negativně i na úrovni Evropské unie. Celý projekt bude zakončen 10. listopadu 2017 na konferenci v Bratislavě, kde budou představeny výstupy ze všech částí projektu.

Projekt „Rozhoduj o Evropě“ realizuje česká nevládní organizace EUTIS ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika.