OA v parlamentu

15.11.2017

Marie Procházková

V pondělí 6. listopadu jsme vyjeli v rámci předmětu ZSV s paní učitelkou Procházkovou a panem ředitelem na exkurzi do Prahy. Naším hlavním cílem byla návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Cestou na Malostranské náměstí jsme se zastavili u pražského kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, v níž svedli poslední boj českoslovenští parašutisté. Pan ředitel nám velmi poutavě celou historii vyprávěl.

Pak jsme pokračovali do Poslanecké sněmovny.

Pro zájemce, především pro školní kolektivy, organizuje Oddělení komunikace a vzdělávání prohlídky prostor budov Poslanecké sněmovny.
Exkurze začala projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny v informačním středisku, které je umístěno na Malostranském náměstí. Následovala prohlídka významných prostor s výkladem, která zahrnovala návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. Měli jsme možnost rovněž nahlédnout do jedné ze zasedacích místností.
Prohlídka je organizována zdarma a je vždy doplněna odborným výkladem, zaměřeným na funkce a činnosti Poslanecké sněmovny, na historii českého parlamentarismu a architekturu a historii sněmovních budov.

Po prohlídce jsme prošli překrásnou částí Prahy přes Karlův most a Staroměstské náměstí k centru Palladium.

Domů jsme se vraceli s novými zážitky a už se těšíme na další exkurze.

 4. A, 4. B