Mikuláš na OA

12.12.2017

Věra Prokopová

Dne 5. 12. 2017 naši akademii v předzvěsti Vánoc navštívil Mikuláš i se svou kouzelnou delegací, kterou tvořili překrásní andělé a blázniví čerti.
Mikuláš podle své Knihy hříchů pokáral všechny hříšníky a dal jim možnost se zachránit zazpíváním písničky nebo recitací básničky. Někteří ale byli nenapravitelní, a tak si je čerti odnesli s sebou do pekla. Samozřejmě došlo i na Knihu dobrých skutků, kdy byli všichni pilní a hodní studenti pochváleni a dostali sladkou odměnu. Mikuláš s pomocníky neopomněl ani sekretariát či hodné paní kuchařky. Nadílku jsme si všichni užili a nemůžeme se dočkat na další ročník!

Vaše 3. B