International Student Climate Art Project / ISCAP /

5.4.2017

Eva Chovancová

Podle výzkumu vědců se globální klima mění velmi dramaticky. Lidé po celém světě hledají odpověď na otázku, jak a proč se klima mění a jak my – lidstvo – můžeme přispět ke zlepšení situace. Také umělci, kreativní lidé, se snaží svými díly upozornit na vzniklou situaci, protože umění má sílu změnit názory lidí, přesvědčit je, aby se aktivně zapojili a hledali řešení, jak přispět k nápravě.

I naše škola, přestože podle osnov se žádné „umění“ nevyučuje, zareagovala v roce 2014 na výzvu z amerického města Savannah, stát Georgia, abychom se připojili k 1. Mezinárodnímu studentskému projektu Climate Art. Letos už je to potřetí, kdy naši studenti pomocí nejrůznějších výtvarných technik ztvárnili svůj pohled na měnící se podmínky života na zemi, ať už jsou způsobeny přírodními vlivy nebo nešetrným zacházením člověka. Dostali tak příležitost stát se aktivními účastníky v možném řešení situace prostřednictvím umění.

Všechna vytvořená díla jsou prezentována na webových stránkách www.iscapartproject.com, kde si můžete prohlédnout nejen výtvory našich studentů, ale i ostatních žáků a studentů ze škol zapojených do projektu.

Mgr. Eva Chovancová