Ing. Kostohryz - rozhovor MF DNES

18.4.2017

Pavel Sekyrka

Od čísel a studentů si nejlépe odpočine na poli a u včel

rozhovor s ing. Josefem Kostohryzem pro MF DNES

článek