Ing. Josef Kostohryz - vyznamenání

6.4.2017

Pavel Sekyrka

Ing. Josef Kostohryz vyznamenán Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  I.stupně za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost

Dne 28.března 2017 byl Ing. Kostohryz vyznamenán ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D.; Medailí I. stupně.  Nominaci ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy Písek na Medaili I. stupně  za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost podpořili pedagogický sbor školy a dále děkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, Doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Předání medailí se uskutečnilo 28. března 2017 v Hlavním sále Senátu PČR ve Valdštejnském paláci. Medaili převzal nominant převzal přímo z rukou paní ministryně a náměstka Václava Pícla. Slavnostního aktu se účastnili i senátor Jiří Růžička a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Následující den byl  Ing. Kostohryz na Valné hromadě Asociací obchodních akademií konané v Písku oceněn za dlouholetý přínos v oboru Medailí asociace. Ocenění  tentokráte převzal z rukou předsedy Asociace obchodních akademií České republiky, Mgr. Richarda Žerta. Celá škola gratuluje a je pro ni nesmírnou ctí, že Ing. Kostohryz spojil celý svůj profesní život právě s naší institucí.