Zahájení školního roku za účasti 1. náměstkyně hejtmana JČ kraje a místopředsedy PS ČR

10.9.2016

Pavel Sekyrka

Prvního září navštívily naši školu dvě významné osobnosti politického života.

Na pozvání ředitele školy přijala záštitu nad zahájením školního roku 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, paní Ivana Stráská. Ředitel Pavel Sekyrka pozval paní náměstkyni, aby jí před shromážděnou školou poděkoval za všechno, co pro materiální zázemí objektu, kde sídlí obchodní akademie a  zemědělská škola udělala. Byla to právě 1. náměstkyně, kterou ředitel školy v minulosti seznámil s neutěšenou situací obchodní akademie po sestěhování do objektu Čelakovského. Paní náměstkyně vykonala následně celkem 2 inspekční prohlídky školy za provozu, aby zkoumala realitu sestěhování  obou škol. V té souvislosti požádala ředitele, aby připravil konkrétní nosné řešení, které bude každopádně řešením dlouhodobým.

Paní náměstkyně Stráská začala vyvíjet úsilí v řešení problému, do kterého zapojila hejtmana Jihočeského kraje, pana Jiřího Zimolu, radního pro oblast školství, pan Tomeše Vytisku celý referát školství. Výsledkem bylo vyčlenění částky 25 mil. na zhotovení I. etapy půdní vestavby.

V souvislosti s realizací stavby byl autor návrhu půdní vestavby, obchodní akademie, jmenován správcem objektu. Součástí objektu je i školní jídelna zemědělské školy. Jídelna, jak opakovaně konstatovala zemědělská škola jako provozovatel, potřebovala již několik desetiletí dílčí rekonstrukci. V posledních letech se již-  kompletní-  rekonstrukce ukázala jako nutnost. Paní náměstkyně si opět na žádost ředitele obchodní akademie vyžádala prohlídku za provozu a poté znovu vynaložila s výše jmenovanými osobami a referátem odboru školství úsilí, na jehož konci bylo odsouhlaseno dalších 15 mil., tentokrát na rekonstrukci školní kuchyně,. Přípravou rekonstrukce byla pověřena opět obchodní akademie jako správce. Rekonstrukce by měla být během několika týdnů zahájena.

Naši školu si pro návštěvu 1. září vybral  místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky, pan Jiří Bartošek.

Pan místopředseda vykonal v loňském roce celkem 2 návštěvy školy – první za účelem návštěvy Cesty bolestných kamenů, autorského projektu školy. Jako odborník na drogovou problematiku a závislost navštívil na žádost ředitele studenty a měl pro ně přednášku z jeho dosavadní praxe, kdy pečoval o narkomany. Přednáška se setkala s velkým ohlasem.

Po zahájení na hřišti školy pozval ředitel oba vzácné hosty na obhlídku staveniště půdní vestavby.

Slavnostnější zahájení si škola nemohla vysnít