Projekt EBC*L

27.6.2016

Eva Kopřivová

Do projektu EBC*L se v letošním školním roce přihlásilo 8 našich studentů z maturitních ročníků 4. A, 4. B (5 dívek a 3 chlapci) a 2. 6. 2016 absolvovali písemnou zkoušku, z nichž 7 ji úspěšně složilo. Paní hodnotitelka z Vídně výsledky testů velmi pochválila a i my se připojujeme a děkujeme. Slavnostní předání certifikátů  EBC*L (Mezinárodní certifikát ekonomické gramotnosti), které jsou vystaveny přímo International Centre of  EBC*L  (Rakousko) v anglickém jazyce a podepsány Prof. Dr. Gerhardem E. Ortnerem (předsedou výboru Kuratorium Wirtschaftskompetenz fur Evropa, e. V. (Německo)), bude 1. 9. 2016 v 10 hodin ve Svaté Trojici.