Předprázdninová sbírka pro útulek opuštěných psů a koček

27.6.2016

Eva Kopřivová

Na OA proběhla předprázdninová sbírka pro útulek opuštěných psů a koček paní Gašparíkové v Dolním Záhoří a  21. 6. 2016 předaly studentky 3. B paní Gašparíkové finanční dar od studentů OA Písek ve výši 5.900,- Kč na úhradu veterinárních výdajů. Paní Gašparíková všem studentům moc děkuje.