AKTUALITY

Úspěch u státních zkoušek

 14.9.2016

Pondělí 13. června 2016 se stalo důležitým dnem pro 7 „čerstvých absolventů a 5 současných studentů naší školy. V tento den zasedli k počítačům a skládali obnovenou státní zkoušku z psaní na klávesnici. Podařilo se jim vyvrátit pověru…

Jihočeská televize o návštěvě hejtmana na naší škole

 10.9.2016

O návštěvě hejtmana Jihočeského kraje pana Jiřího Zimoly na obchodní akademii v Písku informovala Jihočeská televize v reportáži ze dne 2.9. 2016, minuta 12:38 Pořad odkaz - https://www.youtube.com/watch?v=9ZPMhMKnV4c

Zahájení školního roku za účasti 1. náměstkyně hejtmana JČ kraje a místopředsedy PS ČR

 10.9.2016

Prvního září navštívily naši školu dvě významné osobnosti politického života. Na pozvání ředitele školy přijala záštitu nad zahájením školního roku 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, paní Ivana Stráská. Ředitel Pavel Sekyrka pozval paní…

Návštěva hejtmana Jihočeského kraje na staveništi půdní vestavby

 10.9.2016

Dne 30. srpna 2016 navštívil naši školu hejtman Jihočeského kraje, pan Jiří Zimola. Účelem návštěvy byla inspekční prohlídka I. etapy půdní vestavby. Ta se se po čtyřech měsících stavby přechází do 2. stavební poloviny. Při hodinu trvající…

Novinka! Na naší škole od září bude založena reálná JA FIRMA

 10.9.2016

Studenti v rámci tohoto programu založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. Umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování firmy od jejího založení až po její likvidaci. Studenti si prakticky…

Veřejné zakázky školy

 15.7.2016

V sekci Informace -> Dokumenty publikovány veřejné zakázky malého rozsahu zadávané školou Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - Návrh údržby a úpravy zahradnických a parkových ploch OA a JŠ Písek Veřejná zakázka malého rozsahu na…

Předprázdninová sbírka pro útulek opuštěných psů a koček

 27.6.2016

Na OA proběhla předprázdninová sbírka pro útulek opuštěných psů a koček paní Gašparíkové v Dolním Záhoří a  21. 6. 2016 předaly studentky 3. B paní Gašparíkové finanční dar od studentů OA Písek ve výši 5.900,- Kč na úhradu veterinárních…

Řím exkurze

 27.6.2016

Vzdělávací exkurze studentů Obchodní akademie a Jazykové školy s právem SJP Písek se uskutečnila ve dnech 5. 6. – 9. 6. 2016. Účelem této exkurze bylo osvojení si geografické lokality, historie, architektury, kulturních univerzálií a jazykových…

Projekt EBC*L

 27.6.2016

Do projektu EBC*L se v letošním školním roce přihlásilo 8 našich studentů z maturitních ročníků 4. A, 4. B (5 dívek a 3 chlapci) a 2. 6. 2016 absolvovali písemnou zkoušku, z nichž 7 ji úspěšně složilo. Paní hodnotitelka z Vídně…

Státní zkoušky PEK

 20.6.2016

Poslední státní zkoušky z psaní na klávesnici se na naší škole konaly na jaře r. 2011. Pak je MŠMT na základě právní analýzy pozastavilo a čekalo se až do letošního jara, kdy byly zkoušky nově vymezeny zákonem. Obnovená zkouška u nás proběhla v…