Michael Žantovský besedoval se studenty OA

27.6.2016

Pavel Sekyrka

Články Píseckého deníku a Píseckého světa o návštěvě Michaela Žantovského na Obchodní akademii a besedě se studenty na téma Václav Havel tady a teď.