Složení školské rady ke dni 1.9.2014

za pedagogické pracovníky školy

  • Ing. Hana Karolyiová
  • Ing. Věra Prokopová

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty

  • Ing. Pavel Častoral
  • Jarmila Veselá

za zřizovatele školy 

  • Ing. Marie Cibulková
  • Bc. Vladimír Homola