VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH NAŠICH STUDENTŮ V PRESTIŽNÍ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI V ÚČETNICTVÍ!

1.2.2016

Věra Prokopová

V konkurenci 105 nejlepších studentů z celé republiky obsadila Veronika Koláříková úžasné 2. místo a Jiří Vansa 14. místo! Na základě součtu bodů obou našich reprezentantů byla naše škola vyhodnocena stejně jako v loňském ročníku na 4. místě z 52 zúčastněných škol. Je to jen fantazie? Není! Jednalo se již o desátý ročník největší soutěže v účetnictví MÁ DÁTI-DAL v České republice, kterou organizovala ve dnech 26.-27. ledna 2016 Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě.

První den studenti 4 hodiny účtovali v rámci certifikační části příklady z jednotlivých oblastí účetnictví (max. 100 bodů), druhý den soutěže byl 90 minutový elektronický test, který obsahoval 100 znalostních otázek (max. 50 bodů), a to:

Otázky, které obsahovaly čtyři varianty možných odpovědí, ze kterých byla vždy alespoň jedna odpověď správná, ale správných odpovědí může být i více – za každou otázku mohl student získat max. 0,6 bodu (při chybném označení odpovědi se naopak poměrná část bodu odečítala).

Otázky, u kterých studenti hodnotili pravdivost tvrzení pouze odpověďmi ANO/NE. Za správnou odpověď získali 0,25 bodu, za chybnou odpověď naopak opět záporné hodnocení, tj. -0,25 bodu. Proto pokud si nebyli jistí svou odpovědí, museli zvážit, zda je vhodnější riskovat chybnou odpověď anebo raději na příslušnou otázku vůbec neodpovídat.

Veronika Koláříková získala celkem 139,3 bodů, z toho měla ze všech účastníků největší počet bodů z elektronické části, a to 45,8 bodů. Rozdíl mezi 1. a 2. místem jednotlivců bylo pouhých 0,8 bodu. Jiří Vansa získal celkem 128,35 bodů.

Celá výsledková listina ze soutěže je na stránkách http://mdd.svse.cz/vysledky.

Oba naši reprezentanti splnili podmínky pro získání certifikátu z účetnictví. Ke skvělému výkonu oběma našim studentům srdečně blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.