Uznání od vicemistra světa potěší

11.1.2016

Hana Kortusová

Studentky 3. ročníku Bára Hlavínová a Petra Veselá se po dokončení individuální výuky psaní na klávesnici v programu ZAV rozhodly zlepšovat své písařské dovednosti v navazujícím programu ZIV. Spoluautorem obou programů je Ing. Jaroslav Zaviačič, který se v roce 1958 s rekordním výkonem 435,8 úhozů za minutu stal mistrem československých škol. Byl úspěšný i na mezinárodních šampionátech v psaní na mechanických psacích strojích a v této disciplíně získal titul vicemistra světa.

Při korespondenci ohledně nového programu pan Ing. Zaviačič mj. Báře a Petře napsal:

… prošli jsme Vaše poslední cvičení před procvičováním ZIVu a Vaše výsledky jsou více než skvělé. Konkrétně slečna Bára píše rychlostí, která mi v roce 1958 stačila k titulu mistra československých škol (ovšem to bylo ještě na mechanickém psacím stroji J) …

Pochvala a slova uznání od samotného vicemistra světa Ing. Zaviačie nás velmi potěšila. Našim studentkám přejeme i nadále hbité prstíky a úspěšný boj se cvičeními ZIV.