OCHODNÍ AKADEMIE ZÍSKALA DOTACI NA PARKOVÉ ÚPRAVY!

2.5.2016

Pavel Sekyrka

Naše škola byla úspěšná jako žadatel Dotačního programu Jihočeského kraje s názvem: Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, Podopatření 1 Tvorba krajiny  a podpora biodiverzity a získala druhou nejvyšší částku v programu ve výši: 450 000 Kč. Poslední kompoziční výsadba v objektu se uskutečnila v roce 1982. Obchodní akademie nechala v této souvislosti  zpracovat studii u Ateliéru Heritas, který novou kompozici výsadby  stromů a dřevin navrhl. Ta bude započata - v současnosti po proběhlém  nezbytném vykácení starých, přerostlých a náletových dřevin -  v následujících měsících. Z vlastních prostředků by Obchodní akademie chtěla do areálu do konce kalendářního roku 2016 investovat dalších cca 550 000 Kč. Pomocí této částky bychom chtěli nově uspořádat některé cesty, vytvořit naučnou stezku a nová parkovací místa.