International Student Climate Arts Project /ISCAP/

28.4.2016

Jaroslav Wailguny

Tak jako v minulém roce, kdy se naše škola poprvé zapojila do mezinárodního projektu ISCAP, tak i v tomto roce se projektu zúčastnilo 9 studentů se svými převážně výtvarnými díly.

 Tento projekt, který je organizován každý rok , se zaměřuje na problémy spojené s klimatem. Žáci a studenti reagují na současné problémy a hledají kreativní řešení.

 V tomto roce se pozměnil název projektu na ISCAP Arts, protože rejstřík dovedností  se rozšířil o hudební složku a poezii. Také celkové číslo účastníků  se od loňského roku více než zdvojnásobilo. Pozornost byla soustředěna  zejména  na lokální problémy a jejich řešení.

 Koordinátorka projektu Carol Anderson říká : „ Tabulky, grafy , knihy , mají své místo , ale umění má sílu nejen změnit názory lidí , ale také vyburcovat a inspirovat je k možným řešením.“

 V druhé polovině května bude možné vidět power pointovou prezentaci v Oatland Island Wildlife  Center v Savannahu. Zde je vidět , že se projektu  zúčastnilo 12 škol, 7 měst, 5 zemí  a 4 kontinenty.

My sami si můžeme prohlédnout prezentovaná díla nejen našich studentů , ale všech účastníků soutěže na www. iscapartproject.com

Video kde hovoří koordinátorka o průběhu projektu.