Ekonomický tým 2018 – Celostátní finále Písek

13.12.2018

Eva Kopřivová

Naše škola měla tu čest, pořádat již 15. ročník celostátní soutěže Ekonomický tým 2018, který se konal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Naše škola tak navázala na pětiletou zkušenost v pořádání krajských kol této soutěže, které se letos uskutečnilo dne 2. 10. 2018. Vítězem letošního krajského kola se stal tým OA Tábor ve složení Caroline Píglová, Monika Musilová a Tadeáš Kohoutek.

V úterý, 4. 12. 2018, se sjeli na naší školu vítězové krajských kol, k nimž se přidal i tým naší školy. Ten se umístil v krajském kole na třetím místě a byl nominován jako divoká karta. Celkem se soutěže zúčastnilo 13 týmů, všechny týmy byly tříčlenné a tvořili je studenti 4. ročníků.

Na slavnostním zahájení v nové aule naší školy přivítal ředitel školy Mgr. Sekyrka Pavel, Th.D jak účastníky soutěže s pedagogickými doprovody, tak všechny hosty, mezi kterými byli pan Mgr. Richard Žert, předseda Asociace OA ČR, paní Ing. Ivana Nepovímová, ministerský rada, hodnotitelé projektových prací pan Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. a pan Ing. Petr Štumpf, Ph.D. z katedry obchodu a cestovního ruchu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a ředitelé obchodních akademií Ing. Aleš Kubíček, RNDr. Marcela Blažková, Ing. Mgr. Jiří Haičman, Mgr. Soňa Veisová a Ing. Radek Kučera.

Po úvodní zdravici začala samotná soutěž, která se skládala z 80minutového testu v elektronické podobě z odborných znalostí z ekonomiky, účetnictví, práva a informačních technologií. Celkem bylo 80 otázek. Současně probíhala další část soutěže a to desetiminutová prezentace na téma „Jak je bydlení dostupné pro současnou mladou generaci?“. Téma bylo tajné a přivezl ho předseda Asociace OA ČR. Odborná porota byla šestičlenná a skládala se z řad hostů. Kromě těchto disciplín bylo do úspěšnosti týmů zařazeno hodnocení projektové práce na téma „Sdílená ekonomika“. Všechny části měly stejné 100bodové hodnocení.

Před vyhlášením výsledků a slavnostním ukončení čekalo na všechny zúčastněné včetně hostů překvapení pana ředitele v aule školy. Byla to soutěž v psaní na starých psacích strojích krásného, ale náročného textu „ Školní pravidla ze zprávy o stavu pokroku školství 1777“. První místo získala paní zástupkyně naší školy Hana Karolyiová.

Před samotným vyhlášením výsledků soutěže proběhlo hodnocení prezentací a projektových prací. Následovalo vyhlašování nejlepších týmů.

Nejlepším ekonomickým týmem České republiky se stal tým OA Olomouc ve složení Barbora Kuzmíková, Ivana Mariánková a Lukáš Šafář pod vedením Ing. Dagmar Sekaninové. Tým získal 213 bodů. Druhé místo obsadil tým OA Svitavy s 207 body a na třetím místě se umístil tým OA Ústí nad Labem s 205 body. Uvedené týmy obdržely krásné dorty a věcné ceny. Vítězným týmům gratulujeme. Tým naší školy ve složení Nela Horažďovská, Zuzana Dovalová a Richard Bauer ze 4. A obsadil krásné šesté místo se 181 body. Děkujeme jim za příkladnou reprezentaci naší školy.

Celostátní kolo soutěže Ekonomický tým 2018 bylo krásným příkladem, jak je důležité pro studenty získávat zkušenosti pro jejich další karierní růst a jak je někdy těžké skloubit teoretické znalosti, praktické dovednosti a týmovou spolupráci. Všem soutěžícím gratulujeme, byli skvělí.