AKTUALITY

VÁNOČNÍ PÍSAŘSKÁ ŠTAFETA

 21.12.2018

 Dne 14. prosince 2018 se uskutečnila tradiční VÁNOČNÍ PÍSAŘSKÁ ŠTAFETA, které se účastní zástupci tříd druhých, třetích a čtvrtých ročníků vždy po čtyřech účastnících, avšak bez prvních ročníků, kteří dosud nemají dostatečné kompetence v …

Mikuláš na OA

 13.12.2018

Dne 5. 12. 2018 navštívil obchodní akademii Mikuláš. Jako každý rok navštívil společně se svými krásnými anděly a neposlušnými  čerty všechny třídy. V každé třídě si Mikuláš nechal přinést Knihu hříchů. Každý hříšník mohl vykoupit svou…

Ekonomický tým 2018 – Celostátní finále Písek

 13.12.2018

Naše škola měla tu čest, pořádat již 15. ročník celostátní soutěže Ekonomický tým 2018, který se konal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Naše škola tak…

Podzimní kolo soutěže Euroscola

 10.12.2018

Již tradičně se studenti naší školy, tentokrát celá třída 3.A, zúčastnili podzimního kola soutěže Euroscola. Tématem letošní soutěže byly evropské volby 2019. Cílem bylo vytvořit krátký videoklip "Tentokrát budu volit!" a umístit ho na Instagram. V…

Beseda se studenty 2. ročníků na téma – ENERGIE

 10.12.2018

Protože jsme v minulých letech navázali spolupráci s katedrou jaderných reaktorů, FJFI ČVUT v Praze, i letos k nám na besedu přijel jeden z vědeckých pracovníků katedry. Letos to byl pan Ing. Pavel Suk a besedoval se…

Ekonomický tým 2018 – krajské kolo Písek

 7.12.2018

Naše škola i letos, a to již popáté, pořádala krajské kolo Ekonomický tým. Pátý ročník proběhl na naší škole dne 2. 10. 2018 a zúčastnilo se ho sedm týmů ze čtyř obchodních akademií Jihočeského kraje. Konkrétně přijeli soutěžit studenti z OA…

Návštěva SENÁTU ČR

 7.12.2018

Každoročně se vydáváme v rámci předmětu ZSV se studenty 4. ročníků do Prahy na návštěvu Parlamentu ČR. Tentokrát jsme zvolili jako místo návštěvy horní komoru Parlamentu - Senát ČR. Pro organizované školní skupiny nabízí Senát celoročně…

Podzimní kolo soutěže Euroscola

 5.12.2018

Již tradičně se studenti naší školy, tentokrát celá třída 3.A, zúčastnili podzimního kola soutěže Euroscola. Tématem letošní soutěže byly evropské volby 2019. Cílem bylo vytvořit krátký videoklip "Tentokrát budu volit!" a umístit ho na Instagram. V…

Vysokoškolákem NANEČISTO

 26.11.2018

Dne 22. listopadu 2018 navštívily čtvrté ročníky Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity. Velmi nás zaujal moderní univerzitní kampus. Navštívili jsme knihovnu, poobědvali v menze a aktivně se zúčastnili dvou ekonomických her. Ekonomická fakulta…

inzerát

 20.11.2018

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek zřizuje v nových prostorách školy malé muzeum administrativy. Pokud někdo vlastní  psací stroj, počítačku, sešívačku, stará razítka a další  a je ochoten je škole odprodat či darovat, prosím…