AKTUALITY

Vánoční písařská štafeta

 20.12.2016

Jako každé Vánoce se i letos na naší škole konala soutěž v psaní na klávesnici – Vánoční písařská štafeta. Soutěž proběhla ve středu 14. prosince 2016. Žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků vytvořili pětičlenná družstva a soutěžili v …

Máme zlato! Fiktivní firmy na veletrhu v Plzni

 15.12.2016

Na veletrhu fiktivních firem v Plzni 7. – 8. 12. 2016 vystavovaly všechny čtyři divize. Mezi 29 stánky z České republiky jsme patřili mezi nejlepší. Přivezli jsme 4 medaile! Zázraky z přírody – 1. místo za reklamní spot a 3. místo…

Fiktivní konkurz 2016

 15.12.2016

V listopadu a prosinci 2016 proběhl 9. ročník fiktivního konkurzu na OA Písek. Tradičně se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku, z nichž ti nejlepší absolvovali v pondělí 12. prosince přijímací pohovor před komisí odborníků z praxe.…

Soutěž „DO ODPADU? – TO FAKT NEVYČISTÍŠ!“

 7.12.2016

V rámci předmětu ZPV jsme se s paní učitelkou Procházkovou přihlásili do soutěže na ochranu životního prostředí. DO ODPADU aneb Co do kanalizace nepatří, je název vzdělávacího programu, který se zaměřuje na problematiku odpadní vody.…

Mikuláš na obchodní akademii

 7.12.2016

I v letošním roce poctil obchodní akademii svou tradiční návštěvou svatý Mikuláš, který v průběhu pondělního vyučování obcházel jednotlivé třídy. A zatímco dobré skutky ocenil ve spolupráci se svým nebeským doprovodem sám, k …

Vánoce Andrey Kerestešové - beseda

 7.12.2016

„Kultura je to, co způsobilo, že člověk je něčím víc než náhodnou hříčkou přírody“, řekl André Malraux. Proto našimi hosty na Obchodní akademii Písek nejsou pouze osoby ze sféry ekonomické či politické, ale také kulturní. V pátek 2. prosince…

Adventní věnec 2016

 5.12.2016

Naše třída, 1.B dostala za úkol jednu z tradic naší nové školy, a to vyrobit adventní věnec. Celý týden jsme se pokoušeli o stvoření něčeho originálního. Nápadů bylo mnoho, vyhrát však mohl jen ten nejlepší. Po půlce týdne jsme konečně rozhodli a…

Dokument o projektu Bolestné kameny natočen ruským režisérem

 16.11.2016

Účastníci projektu Bolestné kameny byli osloveni ruským studentem režie a požádáni o spolupráci na natáčení dokumentu. Natáčení proběhlo v měsící říjnu a listopadu 2015. Výsledkem je film, který byl prezentován jako semestrální práce na Filmové…

Reálná firma poprvé v akci

 15.11.2016

FCQ Company (naše reálná firma v projektu JA Firma) už naplno rozjela prodej svých výrobků. Naše  kalendáře jste si mohli zakoupit na třídních schůzkách i na dni otevřených dveří. Byli jsme úspěšní a kalendáře se velmi líbily. Tak…

Fiktivní firmy na veletrhu v Příbrami

 15.11.2016

V letošním roce působí na škole kromě již zavedené firmy Progress i nová firma Progress life. Obě mají po dvou divizích. Všechny 4 divize se výborně prezentovaly na našem prvním veletrhu v Příbrami 10. listopadu 2016. Jsou to: …