Oslava 100. výročí založení Československé republiky

5.11.2018

Radka Pelikánová

Do oslav kulatého výročí vzniku Československa se zapojila také naše škola. Protože 28. říjen připadl na dobu podzimních prázdnin, sešli jsme hned po nich ve studentském klubu.  

Uvítala nás dobová hudba a skupina studentů, kteří si připravili a s velkým nasazením předvedli pestré pásmo, složené z mluveného slova, tance a hudby. Kromě historických faktů  zde  zazněla i slova T. G. Masaryka, K. Čapka, ukázky poetistických básní, písně trojice Werich, Voskovec, Ježek a další. Nechyběl ani projev ředitele školy P. Sekyrky, který zajímavě propojil minulost s přítomností.

Aby byla prvorepubliková atmosféra dokonalá, byli účinkující, pedagogický sbor i mnozí studenti oblečeni do dobových kostýmů. Díky všem!

 

Radka Pelikánová