Návštěva bioplynové stanice.

13.6.2018

Marie Procházková

V pondělí 11.6. 2018 navštívili studenti 2.B. v rámci předmětu ZPV bioplynovou stanici Bioenergy s.r.o. Dobešice v písecké  průmyslové zóně.

Studenti na vlastní oči viděli využití jednoho z obnovitelných zdrojů energie.  Přesvědčili se, že bioplyn je plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména z metanu a oxidu uhličitého a používá se hlavně k výrobě tepla a elektřiny.

Dozvěděli jsme se podrobně a velmi poutavě o jednotlivých etapách procesu. Studenti mohli nahlédnout do sekcí výroby bioplynu od začátku návozu materiálu až po zpracování zbývajícího digestátu. A také toho využili. Neváhali  nahlédnou prosklenými okénky do spalovacího prostoru, ani podívat se do vysoké kalové jímky.

Hlavně kluky zaujal „velín“ bioplynové stanice se špičkovým počítačovým vybavením a veškerou automatizací procesů.