Maturitní vysvědčení 4.A a 4.B

13.6.2018

Jaroslav Fořt

V pátek 1.června 2018 se konalo v kapli Sv. Trojice předání maturitních vysvědčení absolventům čtvrtého ročníku naší školy. 36 dnes již bývalých žáků tříd 4.A a 4.B převzalo doklad o ukončení svého středoškolského studia z rukou ředitele Obchodní akademie Mgr. Pavla Sekyrky, Th.D.

Slavnostnímu aktu byl přítomen vzácný host, proděkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ing. Radek Toušek, Ph.D., který absolventům,

jakožto žákům fakultní střední školy, poblahopřál k jejich úspěchu.

Se studenty se přišel rozloučit celý pedagogický sbor a přítomni byli samozřejmě rodiče

i přátelé úspěšných maturantů.