Euroscola 03/05/2018

10.5.2018

Eva Kopřivová

Jedním z výherců podzimního soutěže  Euroscola 2017 se stala Obchodní akademie Písek. Lékaři bez hranice pro soutěž připravili takový bonbonek. Mapovaly se silniční sítě ve městě Gutu v Zimbabwe. Gutu je venkovská oblast, ve které bude brzy spuštěna očkovací kampaň proti HPV (lidský papillomavirus, pohlavně přenosná infekce). Očkování má být prováděno v základních a středních školách.  V současnosti je zde zmapována jen velmi malá část silniční sítě, proto je k dispozici jen minimum údajů, které jsou potřebné pro plánování průběhu očkovací kampaně. Vzhledem k tomu, že očkování se bude provádět v celé oblasti, je velmi důležité, aby bylo provedeno co nejúčinněji a s nejlépe využitými náklady. Lékaři bez hranic často pracují v podmínkách, které nejsou ideální. Musí improvizovat a obrnit se trpělivostí. Nakonec se do soutěže registrovalo 1559 účastníků, společně zmapovali oblast o rozloze zhruba poloviny České republiky. To je úžasný výsledek a lékaři studentům poslali velké poděkování!

Jako odměnu naše škola vyhrála pro 24 studentů a dva doprovody finanční příspěvek na cestu a ubytování a měla příležitost reprezentovat české studenty na setkání v Evropském parlamentu ve Štrasburku dne 3. května 2018. Dovoluji si Vás v krátkosti seznámit se smyslem projektu Euroscola. Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu organizuje každoročně parlamentní setkání 500 studentů z 28 členských zemí EU - tzv. Euroscolu v sídle EP ve Štrasburku. Cílem setkání je podpořit dialog mezi mladými lidmi. Pro studenty je tento projekt jedinečnou možností, kdy mohou vyjádřit nejen vlastní názor, ale vyzkoušet si také své jazykové dovednosti. Českou republiku reprezentují výherci národní soutěže Euroscola.                                                        

Jak vypadá setkání Euroscola ve Štrasburku?

Jedná se o jednodenní setkání studentů středních škol z celé Evropy. Na začátku každého setkání je škola reprezentována jedním ze studentů. Třída se následně rozdělí do vícejazyčných skupin, které čítají asi 100 účastníků. Hry, dotazníky a výzkumy jsou organizovány tak, aby byla vyžadována společná práce studentů jiných národností. V průběhu celého dne jsou tedy účastníci vedeni k tomu, aby plně využívali své jazykové znalosti. Je velmi důležité, aby studenti byli velmi pečlivě připraveni na diskuzi na daná témata. Aktivita jednotlivých škol (resp. jejich studentů) je sledována.

Kopřivová Eva